Сведения о наличии общежития, интерната

ОБЩЕЖИТИЯ И ИНТЕРНАТА ШКОЛА НЕ ИМЕЕТ